Everything you need to know before Loki season 2 premieres on Disney Plus