Deleteing Windows 8.1 on a Toshiba Satellite CL15t